traditionellt måleri • dekorationsmåleri • förgyllning

Måleri för människa & miljö

verktyg_kvanne_kulturmalare

jag ARBETAR med

Traditionella färger & material

utan plaster som idag utgör en stor belastning på vår miljö. Traditionella färger och material har använts i generationer och är väl beprövade. De är hållbara, åldras vackert och är möjliga att underhålla – också det en viktig miljöaspekt. I den traditionella målarens målarlåda kan du till och med känna igen ett och annat som du hittar i skafferiet! De traditionella färgtyperna är ett sunt val – inte bara för äldre kulturmiljöer utan även i dagens moderna byggnader.

Val av åtgärd och material anpassas alltid till byggnaden eller objektet och görs i samråd med uppdragsgivaren. Efter avslutat arbete lämnas en dokumentation över utfört arbete. Välkommen att kontakta mig för konsultation & förslag.

sagt om

Kvanne Kulturmåleri

vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Kvanne för konsultation & förslag